Česme, roštilji i saksije

Proizvode se od livenog betona armiranog sa polipropilenskim vlaknima koja poboljšavaju karakteristike betona. Namenjeni su za dekoraciju dvoršta dok kamini pored dekorativne imaju i upotrebnu funkciju.

[ Česma panj ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Braon

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg
130x80x80 120.00

[ Česma mornar ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Crvena

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg
110x90x65 120.00

[ Česma zidna ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Crvena

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg
120x80x50 100.00

[ Roštilj mali ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Crvena, patina na crveno, patina na sivo

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg
115x60x215 550.00

[ Roštilj veliki ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Crvena, patina na crveno, patina na sivo

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg
100x70x250 1400.00

[ Saksija korpa ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Braon

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg
60x55x45 35.00

[ Saksija panj ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Braon

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg
35x40x90 60.00

[ Saksija ćup ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Crvena

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg
45xᴓ50 50.00

[ Klupa saksija ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Crvena

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg
50x50x30 40.00

[ Blok vaza ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Crvena

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg Pal/kom Pal/kg
ᴓ40x20 22.00 42 924.00