Betonski ivičnjaci i rigole

Ivičnjaci su namenjeni za kolovozne vidne površine, bašte, staze i druge površine. Ivičnjaci su sivi dvoslojni vibropresovani izradjeni po sopstvenoj recepturi. Svi ivičnjaci zadovoljavaju tražene uslove za MB40 SRPS(JUS) U.N2.060

[ Ivičnjak 12x18x80 ]

Dostupne boje:

  • Boja betona

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg Pal/kom Pal/kg
12x18x80 40.00 32.00 1280.00

[ Putarski ivičnjak ]

Dostupne boje:

  • Boja betona

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg Pal/kom Pal/kg
18x24x80 80.00 20.00 1600.00

[ Ivičnjak ravan 6x25x80 ]

Dostupne boje:

  • Boja betona
  • Crvena

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg Pal/kom Pal/kg
6x25x80 25.00 45.00 1125.00

[ Ivičnjak polukrug 6x25x80 ]

Dostupne boje:

  • Boja betona
  • Crvena

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg Pal/kom Pal/kg
6x25x80 25.00 45.00 1125.00

[ Rigole 40x40x12 ]

Dostupne boje:

  • Boja betona

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg Pal/kom Pal/kg
40x40x12 40.00 36.00 1440.00

[ Graničnik trave ]

Dostupne boje:

  • Boja betona
  • Crvena

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg Pal/kom Pal/kg
33x16x6 6.50 180.00 1170.00