Betonske ploče

Betonske ploče koriste se za popločavanje trgova, ulica, pešackih staza, trotoara, parkinga itd. Proizvode se mašinski vibropresovanjem po sopstvenoj recepturi. Sve ploče zadovoljavaju tražene uslove za MB40 SRPS(JUS) U.N2.060.

[ Behaton ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Bela, crna, crvena, kajsija, žuta, braon

Gazeći sloj može biti od:

 • Prirodnog peska
 • Kvarcnog peska

Tehnička specifikacija

Debljina Kom/m² Kom/kg Pal/kg Pal/m²
6.00 35.00 4.00 1510.00 10.80
8.00 35.00 5.35 2020.00 10.80

[ "S" ploča ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Bela, crna, crvena, kajsija, žuta, braon

Gazeći sloj može biti od:

 • Prirodnog peska
 • Kvarcnog peska

Tehnička specifikacija

Debljina Kom/m² Kom/kg Pal/kg Pal/m²
6.00 39.00 3.60 1360.00 9.70

[ Šestougaona ploča ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Bela, crna, crvena, kajsija, žuta, braon

Gazeći sloj može biti od:

 • Prirodnog peska
 • Kvarcnog peska

Tehnička specifikacija

Debljina Kom/m² Kom/kg Pal/kg Pal/m²
6.00 29.00 4.85 1330.00 9.50

[ Romb ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Bela, crna, crvena, kajsija, žuta, braon

Gazeći sloj može biti od:

 • Prirodnog peska
 • Kvarcnog peska

Tehnička specifikacija

Debljina Kom/m² Kom/kg Pal/kg Pal/m²
6.00 28.90 4.85 1330.00 9.50

[ Talpa ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Crvena, braon

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/m² Kom/kg Pal/kom Pal/kg Pal/m²
22.5x68x4 6.52 13.00 60.00 780.00 9.20

[ Panj ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Crvena, braon

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg
ᴓ40x4 9.00

[ Ploča 10x10 ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Bela, crna, crvena, kajsija, žuta, braon

Gazeći sloj može biti od:

 • Prirodnog peska
 • Kvarcnog peska

Tehnička specifikacija

Debljina Kom/m² Kom/kg Pal/kg Pal/m²
6.00 10.00 1.40 1680.00 12.00

[ Ploča 10x20 ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Bela, crna, crvena, kajsija, žuta, braon

Gazeći sloj može biti od:

 • Prirodnog peska
 • Kvarcnog peska

Tehnička specifikacija

Debljina Kom/m² Kom/kg Pal/kg Pal/m²
6.00 50.00 2.80 1680.00 12.00

[ Ploča 20x20 ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Bela, crna, crvena, kajsija, žuta, braon

Gazeći sloj može biti od:

 • Prirodnog peska
 • Kvarcnog peska

Tehnička specifikacija

Debljina Kom/m² Kom/kg Pal/kg Pal/m²
6.00 25.00 5.60 1680.00 12.00

[ Ploča 20x30 ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Bela, crna, crvena, kajsija, žuta, braon

Gazeći sloj može biti od:

 • Prirodnog peska
 • Kvarcnog peska

Tehnička specifikacija

Debljina Kom/m² Kom/kg Pal/kg Pal/m²
6.00 16.60 8.45 1400.00 10.00

[ Ploča 20x40 ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Bela, crna, crvena, kajsija, žuta, braon

Gazeći sloj može biti od:

 • Prirodnog peska
 • Kvarcnog peska

Tehnička specifikacija

Debljina Kom/m² Kom/kg Pal/kg Pal/m²
6.00 12.50 11.25 1150.00 8.16
8.00 12.50 15.00 1680.00 8.96

[ Ploča 40x40 ]

Dostupne boje:

 • Boja betona
 • Bela, crna, crvena, kajsija, žuta, braon

Gazeći sloj može biti od:

 • Prirodnog peska
 • Kvarcnog peska

Tehnička specifikacija

Debljina Kom/m² Kom/kg Pal/kg Pal/m²
6.00 6.25 22.50 1350.00 9.60

[ Raster 60x40x10 ]

Dostupne boje:

 • Boja betona

Gazeći sloj može biti od:

 • Prirodnog peska
 • Kvarcnog peska

Tehnička specifikacija

Debljina Kom/m² Kom/kg Pal/kg Pal/m²
10.00 4.00 30.00 1200.00 10.00