Betonski stubovi

Betonski stubovi su proizvedeni od separisanog šljunka i portland cementa armirani sa 4xØ6 rebrastom armaturom. Vibrirani su pa su zato veoma otporni na atmosferske prilike što im garantuje veoma dug vek trajanja. Koriste se za žicane ograde kao i za špalire u voćarstvu i vinogradarstvu.

[ Stub 2m ]

Dostupne boje:

  • Boja betona

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg Armatura
2m 50 4xØ6

[ Stub 2.4m ]

Dostupne boje:

  • Boja betona

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg Armatura
2.4m 60 4xØ6