Betonski blokovi

[ Betonski blok PBB 14 ]

Pregradni betonski blokovi se koriste za zidanje pregradnih zidova u objektima kao i zidanje ograda. PBB 14 se koristi u kombinaciji sa drugim elementima iz naše ponude kako bi se brzo i ekonomično izgradili objekti raznih namena.

Dostupne boje:

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/m2 Kom/kg Pal/kom Pal/kg
14x19x39 12.50 12.50 96 1200.00

[ Betonski blok NBB 19 i 24 ]

Noseći betonski blokovi se koriste u zavisnosti od širine za suturene, temelje i izgradnju objekata male spratnosti. Glavna prednost NBB je njihova nosivost i ekonomičnost u odnosu na druge vidove zidanja.

Dostupne boje:

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/m² Kom/kg Pal/kom Pal/kg
19x19x39 12.50 18.00 75 1350.00
24x19x39 12.50 23.00 60 1380.00

[ Betonski blok punioc ]

Betonski blok punioc se pretežno koristi za izgradnju potpornih zidova kao i temelja objekata. Prednost zidanja ovim blokom se ogleda u brzini i ekonomičnosti izgradnje u odnosu na klasično "šalovanje" daskama.

Dostupne boje:

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/m² Kom/kg Pal/kom Pal/kg
24x19x45 11.00 15.00 56 840.00

[ Blok stub classic ]

Blok stub classic je specifičan blok projektovan i dizajniran specifčno za zidanje sa PBB 14. U kombinaciji sa PBB 14 mogu se izvoditi brzi gradjevinski radovi koji ne zahtevaju veliku nosivost kao što su ograde, pomoćni objekti i drugo.

Dostupne boje:

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg Pal/kom Pal/kg
14/24x19x43 17.00 48 816.00

[ Blok punioc ]

Pregradni betonski blokovi se koriste za zidanje pregradnih zidova u objektima kao i zidanje ograda. PBB 14 se koristi u kombinaciji sa drugim elementima iz naše ponude kako bi se brzo i ekonomično izgradili objekti raznih namena.

Dostupne boje:

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/m² Kom/kg Pal/kom Pal/kg
24x19x45 11.00 15.00 56 840.00