Betonski blokovi

Betonski blok se koristi za zidanje hala, garaža, pomoćnih obekata, šahti, podruma, raznih ograda i drugih objekata. Zbog većih dimenzija ovaj blok se vrlo brzo zida sa veoma malo maltera što pojeftinjuje gradnj. Svi blokovi zadovoljavaju tražene uslove za MB10 SRPS(JUS) U.N1.100

[ Blok vaza ]

Dostupne boje:

  • Boja betona
  • Crvena

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg Pal/kom Pal/kg
ᴓ40x20 22.00 42 924.00

[ Noseći betonski blok NBB14 ]

Dostupne boje:

  • Boja betona

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/m² Kom/kg Pal/kom Pal/kg
14x19x39 12.50 12.50 96 1200.00

[ Noseći betonski blok NBB20 ]

Dostupne boje:

  • Boja betona

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/m² Kom/kg Pal/kom Pal/kg
19x19x39 12.50 18.00 75 1350.00

[ Noseći betonski blok NBB25 ]

Dostupne boje:

  • Boja betona

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/m² Kom/kg Pal/kom Pal/kg
24x19x39 12.50 23.00 60 1380.00

[ Blok punioc ]

Dostupne boje:

  • Boja betona

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/m² Kom/kg Pal/kom Pal/kg
24x19x45 11.00 15.00 56 840.00