Dekorativni elementi

[ Dekorativni blok 14" ]

Dekorativni blok 14 kao što i sam naziv govori ima prvenstveno funkciju dekorativnog karaktera. Njihov kreativni karakter pruža velike mogućnosti u spajanju objekata sa prirodnim okruženjima. Njihova prednost se ogleda u estetici, lakoj ugradnji, dugotrajnosti i ekologiji.

Dostupne boje:

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/m2 Kom/kg Pal/kom Pal/kg
14x19x39 12.50 16.00 96 1530.00

[ Dekorativni blok stub 24" ]

Dekorativni blok 24 ima veliki spektar primena. Zbog svojih većih dimenzija može se koristiti i za izgradnju samostalnih stubova, potpornih zidova i zidova koji zahtevaju veću nosivost i estetiku.

Dostupne boje:

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/m² Kom/kg Pal/kom Pal/kg
24x19x39 12.50 19.00 56 1060.00

[ Dekorativni blok dvostran 20" ]

Model dekorativnog bloka koga krase dve dekorativne strane. Glavna primena ovog elementa se ogleda u izgradnji ograda i objekata koji zahtevaju obostranu dekorativnu stranu. Prednost izgradnje ovakvih objekata se ogleda u brzini izgradnje i povezivanju samog objekta sa prirodom.

Dostupne boje:

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/m² Kom/kg Pal/kom Pal/kg
20x19x39 12.50 22.00 72 1584.00

[ Dekorativni blok dvostran 30" ]

Dekorativni blok 30 ima prednosti svih prethodnih elemenata. Njegova glavna odlika je velika širina elementa. Koristi se pretežno za samostalne stubove i objekte koji zahtevaju veću nosivost.

Dostupne boje:

Tehnička specifikacija

Dimenzije Pal/m2 Kom/kg Pal/kom Pal/kg
30x19x30 12.50 20.00 54 1080.00

[ Dekorativna ploča ]

Model dekorativnog elementa koji se koristi za oblaganje zidova. Ovim elementom se mogu obložiti dotrajali zidovi i time osvežiti okolni prostor i uneti novu svežinu.

Dostupne boje:

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/m2 Kom/kg Pal/kom Pal/kg Pal/m2
30x19x5 16.60 6.50 220 1430.00 13.20

[ Blok vaza ]

Blok vaza predstavlja još jedan element iz naše dekorativne kolekcije. Primenu nalazi u izgradnji potpornih zidova koje krase prirodni elementi — cveće, trava, nisko rastinje.

Dostupne boje:

Tehnička specifikacija

Dimenzije Kom/kg Pal/kom Pal/kg
40x20 22.00 42 924.00